Поиск остовного леса минимального веса методом обхода в глубину (длины ребер считаются равными 1) вершины графа - точки плоскости на C++


Добавил:DMT
Дата создания:25 апреля 2008, 14:28
Дата обновления:25 апреля 2008, 14:28
Просмотров:6027 последний 29 ноября, 4:46
Комментариев: 0
Поиск остовного леса минимального веса методом обхода в глубину (длины ребер считаются равными 1)
Вершины графа - точки плоскости на C++
Код на C++
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. #define N 9
 4.  
 5. struct Vert
 6. {
 7. int n;
 8. Vert *next;
 9. };
 10.  
 11. Vert *a[N];
 12. int was[N];
 13. int tree[N][N];
 14.  
 15. // initialization
 16. void init()
 17. {
 18. for (int i = 0; i < N; i++)
 19. {
 20. a[i] = new Vert;
 21. a[i]->n = i;
 22. a[i]->next = 0;
 23. }
 24. }
 25.  
 26. // add edge from v to what
 27. void add(int v, int what)
 28. {
 29. Vert *n = a[v];
 30. while (true)
 31. {
 32. if (n->n == what) return;
 33. if (!(n->next)) break;
 34. n = n->next;
 35. }
 36. Vert *newV = new Vert;
 37. newV->next = NULL;
 38. newV->n = what;
 39. n->next = newV;
 40. }
 41.  
 42. // delete edges
 43. void remove()
 44. {
 45. Vert *n, *cur;
 46. for (int i = 0; i < N; i++)
 47. {
 48. n = a[i];
 49. while (n)
 50. {
 51. cur = n;
 52. n = n->next;
 53. delete cur;
 54. }
 55. }
 56. }
 57.  
 58. // add edge from v1 to v2 and from v2 to v1
 59. void edge(int v1, int v2)
 60. {
 61. add(v1, v2);
 62. add(v2, v1);
 63. }
 64.  
 65. // deep search of spanning tree
 66. void gettree(int v)
 67. {
 68. tree[v][v] = 1;
 69. was[v] = 1;
 70. Vert *n;
 71. for (n = a[v]; n; n = n->next)
 72. if (!was[n->n])
 73. {
 74. tree[n->n][v] = tree[v][n->n] = 1;
 75. gettree(n->n);
 76. }
 77. }
 78.  
 79. // spanning forest
 80. void gettrees()
 81. {
 82. int i;
 83. for (i = 0; i < N; i++) was[i] = 0;
 84. for (i = 0; i < N; i++) if (!was[i]) gettree(i);
 85. }
 86.  
 87. // show matrix
 88. void show(int *m)
 89. {
 90. for (int i = 0; i < N; i++)
 91. {
 92. for (int j = 0; j < N; j++)
 93. printf("%d ", m[i * N + j]);
 94. printf("\n");
 95. }
 96. printf("---------------------\n");
 97. }
 98.  
 99. // show list
 100. void showlist(Vert **list)
 101. {
 102. Vert *n;
 103. for (int i = 0; i < N; i++)
 104. {
 105. n = a[i];
 106. while (n)
 107. {
 108. if (n->next)
 109. printf("%d -> ", n->n);
 110. else
 111. printf("%d", n->n);
 112. n = n->next;
 113. }
 114. printf("\n");
 115. }
 116. printf("---------------------\n");
 117. }
 118.  
 119. main()
 120. {
 121. for (int i = 0; i < N; i++)
 122. for (int j = 0; j < N; j++)
 123. tree[i][j] = 0;
 124. init();
 125. edge(0, 1);
 126. edge(0, 3);
 127. edge(0, 2);
 128. edge(1, 2);
 129. edge(2, 3);
 130. edge(4, 5);
 131. edge(4, 6);
 132. edge(5, 7);
 133. edge(6, 7);
 134. edge(6, 8);
 135. edge(7, 8);
 136. gettrees();
 137. showlist(a);
 138. show(&tree[0][0]);
 139. remove();
 140. }
При использовании обязательна ссылка на http://DMTSoft.ru
up